Ple del cartipàs

Plenari celebrat dijous 13 de juliol

Resum de dedicacions i sous incrementats i aprovats.

ple del cartipàs

Es va aprovar l’increment de sous amb els vots favorables de Junts+Psc (6+4), les abstencions de Vox i La Roca en Comú (1+1) i els vots negaDus d’ERC i ARA (3+2). A cobrar amb caràcter retroaciu des de data 20 de juny.

Informar-vos que dins del mateix punt de l’ordre del dia, també es van aprovar el que cobrem els grups i regidors a l’oposició. Passem de 125 a 130 euros per assistència a ple, 125 euros per junta de portaveus, comissió informativa o especial de comptes.

A més, cada grup municipal cobrarà 130 euros mensuals per ser grup més 130 euros per cada regidor que Dngui el grup.

Lamentem el fet que força gent no va saber de la celebració d’aquest ple, ja que l’Ajuntament, curiosa- ment no en va informar en xarxes socials, o sigui que gran part de la ciutadania no va estar informada ni va tenir l’oportunitat d’assistir en directe al ple. Manca de comunicació i transparència per qui vol donar exemple i utilitza paraules com Govern Obert.

Diversos aspectes a tenir en compte i que, amb més o menys pes, han estat decisius perquè el vot d’ARA no hagi estat favorable a la proposta del govern en minoria de Junts:

  • La nova i única regidoria a càrrec de l’alcaldessa, anomenada “de grans inversions”, encara en desconei- xem bona part del seu funcionament, amb forces aspectes encara per determinar, dins l’organigrama, la seva funcionalitat, si és estructural…; creant un munt de dubtes, tot i haver demanat informació conD- nuament.
  • El cost dels sous de l’anterior govern ascendia a 231.599,61 euros/any, i era format per 11 persones (mitja de 21.054,51 euros/regidor)
  • El nou govern en minoria, format per 6 persones, Dndrà un cost de 195.705 euros (ha pujat la mitja per persona fins als 32.917,5 euros/regidor!)

 

Hi ha dues persones que cobren el mateix sou, també tenen la mateixa dedicació i la càrrega de regido- ries és totalment desproporcionada. Una porta 5 regidories i l’altre 12! No trobem gens coherent aquest repartiment i excés de càrrega per una de les parts.

El primer tinent d’alcalde cobra fins i tot més que l’anterior alcalde. A títol informatiu, en la primera proposta de cartipàs que ens fa arribar el govern de 6, el sou de l’alcaldessa i el del primer tinent d’alcalde ERA EL MATEIX!. Desconeixem cap Ajuntament on cobri el mateix la primera figura que la segona. La càrrega de responsabilitats són diferents, les maneres són importants.

Fins ara, per portar 2 o 3 regidories una mateixa persona, durant molts anys se li atorgava una dedicació menor a 10 hores setmanals i un sou de 7.487,9 euros, cosa que ha variat substancialment en els dos darrers casos d’aquest nou mandat, com bé es pot veure. L!increment és molt i la lògica és minsa.

La regidora amb dedicació de 12 hores setmanals, tot i tenir un horari flexible, té una jornada laboral externa en horari de matins, com el del personal de l’Ajuntament, per això creiem que la major part del seu temps i responsabilitats les exercirà en horaris de tarda i ho veiem complicat per les regidories que porta.

El 20 de juny vàrem demanar una informació clau per jutjar la proposta econòmica del govern de 6, amb totes les dades necessàries. El dia 28 rebem un mail de l’alcaldessa aportant bona part del demanat, però no tota la informació requerida.

El dilluns abans del ple vàrem tornar a fer la petició formal, i a hores d’ara seguim sense CAP resposta, com amb la resta d’instàncies. Sembla que la transparència va a pitjor.

Des d’ARA LA ROCA creiem que, per incrementar el sou el que primer s’ha de fer és demostrar la vàlua. No es pot començar la casa per la finestra. Per això pensem que al primer mes de començar el mandat no és el moment adient per apujar-se els sous.

El nostre grup està convençut que cal canviar la manera de ”tocar” els sous i que seria bo implementar un sistema retributiu lligat a resultats anuals aconseguits segons objectius marcats.

En pocs mesos el govern de 6 presentaran proposta per aprovar ordenances i pressupostos (ordinari i extraordinari) i qui sap si demanaran un esforç econòmic a la ciutadania per fer front a tot allò que vulguin fer.

Recordem que l’actual pressupost ja es prorrogat. Si fos el cas, com poden demanar aquest esforç a la ciutadania si el primer que fan amb menys d’un mes d’haver guanyat les eleccions, i sense demanar que en pensa el poble, es apujar-se els sous?? Difícil d’explicar i de que la gent ho entengui.

1 persona: 11 regidories més una delegació d’alcaldia

Ple del cartipàs

En una entrevista publicada en el 9Nou, l’alcaldessa va dir (i citem paraules textuals), “no puc guan- yar menys (com a alcaldessa) del que ho feia sent infermera, treballant 7 hores diàries. ARA LA ROCA no comparteix aquestes paraules. En tot cas, haver valorat tot plegat abans de ficar-se al cap- davant d!una llista, perquè el poble no té per què sustentar un increment de sou perquè cregui que ha de guanyar més en política que en la privada quan, a més, encara no ha pogut demostrar res al capdavant del consistori.

Per cert que, al 2015 l’alcalde entrant se’l va reduir un 6%, el sou. Els ges- tos són importants, i més si van de la mà dels fets.

Entenem que, d’inici aquest es un govern feble, en minoria, pel que no es jusDficable de cap manera aquest increment de sou tot just arribar.

Primer cal responsabilitat i humilitat i si amb el temps es demostren resultats, parlem-ne.

ARA LA ROCA hem entrat fins avui 6 instàncies a l!Ajuntament, i encara CAP d!elles ha estat contes- tada, quan legalment el termini de resposta als parDts políDcs és de 5 dies, començant a comptar el dia següent d!entrar la instància.

Entenem que alguna petició pot ser més complexa i requereix de més temps, però la gran majoria son força simples de respondre. Un incompliment flagrant que dei- xa clar que, de moment, anem a pitjor en transparència.

Des d’ARA continuarem amb el compromís d’informar de tot allò que tingui a veure amb la política municipal.

Esperem que ben aviat tinguem propostes de PAM (Pla d’ actuació municipal) , d’inver- sions, de millores en serveis…..per part del govern de 6. I de que ens responguin en temps i forma a aquelles peticions en forma d’instància que realitzem per donar resposta a dubtes, tan del partit com de la ciutadania.