Discurs fet el dia de presa de possessió de l’alcaldessa

Avui és el seu dia, alcaldessa, moltes felicitats i molta sort en aquesta nova etapa; Ia fem extensiva a tots sis. Segur que a nosaltres, com a Ia resta dels 1 1 integrants que formarem l’oposició, ens trobaran en allà que sigui beneficiós pel municipi. Tambe volem agrair l’entrega, dedicació i generositat prestada pels regidors i regidores sortints durant aquests darrers 4 anys. Gràcies alcalde, regidores i regidors. Dit aixà, el nostre vot d’avui ha estat en blanc perquê no hem rebut cap proposta seriosa, formal, coherent com per votar a favor d’algú.

Tot i aixà, d’aquests dies tambe n’hem tret l’aprenentatge de conàixer-nos tots una mica més.

ARA LA ROCA fa tot just 4 mesos que vàrem nàixer i ens sentim molt afortunats d’haver aconseguit crear un partit, formar una Ilista i havernos presentat a les eleccions municipals on hem rebut Ia confiança de 486 votants. Aquestes xifres ens donen una fita no aconseguida per cap altre grup: sumar 2 regidors de cop. Volem agrair Ia confiança d’aquestes 486 persones, i avui, prometent l’acte de regidor, en Joan com jo prenem Ia responsabilitat de retornar-los Ia confiança en forma de treball i esforç desde l’oposició, tant pels nostres votants com per Ia resta de Ia població.

Evidentment, tot aixà no haguàs estat possible sense Ia gent que, des del primer dia ha cregut i s’ha sumat a aquest projecte independent i de caire únicament local. Moltíssimes gràcies a tots i cada un dels membres de Ia Ilista, als seus familiars, amistats, i a totes aquelles persones que han ajudat, recolzat i fet possible que aquest somni sigui realitat.

Ara, comencem a caminar tambe a l’ajuntament, sempre amb l’objectiu de treballar en Ia millora del benestar de Ia nostra gent, del poble. Moltes gràcies!